Milieu & MVO

Milieu - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Via MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) streven we naar een holistische benadering van duurzaam ondernemen. Bij elke zakelijke beslissing overwegen we zorgvuldig de diverse sociale en economische impact ervan, met aandacht voor de belangen van belanghebbenden. Deze belanghebbenden kunnen onze medewerkers, klanten, buurtbewoners, leveranciers, investeerders en de samenleving in het algemeen zijn.

 

We hechten veel waarde aan het betrekken van belanghebbenden bij onze besluitvorming. Dit helpt ons om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van onze beslissingen op anderen.

 

MVO gaat verder dan alleen het verduurzamen van bestaande bedrijfspraktijken. Ons bedrijf, net als vele anderen, verkent nieuwe markten en bedrijfsmodellen die gericht zijn op het creëren van waarde voor mens, maatschappij en milieu. Dit omvat onder andere het gebruik van papier uit duurzaam beheerde bossen.

 

In 2018 heeft ons moederbedrijf Janssen/Pers Rotatiedruk 115.891 boomzaailingen geplant in samenwerking met SCA